Privacy

DutchGameMusic.nl hecht groot belang aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar aangeslotenen en de bezoekers van deze website. Persoonlijke gegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.

DutchGameMusic.nl volgt hierbij de richtlijnen die door de Wet bescherming persoonsgegevens en overige privacywetgevingen worden gesteld. In het kader van onze dienstverlening legt DutchGameMusic.nl mogelijk gegevens vast van websitebezoek, of van registraties middels deze website. DutchGameMusic.nl gebruikt deze gegevens voor het monitoren van websitebezoek en het op de hoogte stellen van geregistreerde gebruikers van nieuwe diensten en/of informatie.

Indien u zich heeft opgegeven via e-mail voor informatie dan kunt u zich uiteraard afmelden. Daar waar mogelijk biedt DutchGameMusic.nl deze optie geautomatiseerd aan. Indien u hier problemen aan ondervindt kunt u ook rechtstreeks contact met ons opnemen.

Het kan voorkomen dat op DutchGameMusic.nl cookies worden gebruikt, dit is informatie die lokaal op uw systeem wordt opgeslagen voor later sitebezoek. U bent altijd gerechtigd om cookies te weigeren. U kunt dit in uw browser aangeven. Als u cookies weigert is het mogelijk dat bepaalde diensten op DutchGameMusic.nl niet of niet goed functioneren.

Op de sites van DutchGameMusic.nl kunt u hyperlinks aantreffen naar andere websites. DutchGameMusic.nl kan geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor, indien aanwezig, de privacystatement van de site die u bezoekt.

DutchGameMusic.nl behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Indien u op de hoogte wilt blijven controleer dan regelmatig deze gegevens.

Google Ads