Muziekinstituut MultiMedia

Het Muziekinstituut MultiMedia (MiMM) is een initiatief van een aantal vooraanstaande componisten en organisatoren uit de culturele sector. Dit initiatief is er op gericht om multimediale muziek de haar toekomende plaats te verschaffen in het bewustzijn van professionals èn algemeen publiek.
Onder multimediale muziek wordt muziek verstaan o.a. voor film, video, televisie, reclame, (muziek-)theater, dans, installaties en natuurlijk Games.

Het MiMM is nauw verbonden aan het BCMM, de Beroepsvereniging voor componisten MultiMedia. Zie daarvoor www.bcmm.nl

Google Ads